УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Радна група - Житарице и кукуруз

Радна група за жита (пшеница, јечам, раж, овас, хељда, спелта) и кукуруз основана је из разлога што на овим биљним врстама почива значајан дио пољопривредне производње како у свијету тако и код нас. Постоји изузетно велики број варијетета ових врста који су присутни у свијету. Ова радна група ради на проблематици упознавања, евалуације и кориштења одређеног броја принова (егзотичне или изворне гермплазме) за нове генотипове односно сорте или хибриде. Нове сорте у биљној производњи које почивају на старим варијететима, значајно су промијениле битне ствари у овој производњи, а првенствено је много добила хумана популација, како на квантитету тако и на квалитету живота. слиједећи ове чињенице и код нас се у оквиру наших могућности у нашим институцијама које се баве наведеном проблематиком проводе сличне активности са циљем очувања старих сорти и њиховог коришћења у функцији повећања производње довољних количина квалитетне хране.

Познато је да принове или аксешни које се налазе у природи сигурно имају позитивних особина али исто и негативних те се намеће потреба за ново комбиновање особина у новом генотипу. Овдје су свакако битни полазни материјали било да су тотално изворни или су дио неког већ програма те представљају дјелимично оплемењене или побољшане материјале који су вриједни пажње, и могу се чувати за долазеће генерације и нове услове (агроеколошке, климатске, тржишне и сл.).
Принове жита и кукуруза постоје на разним мјестима, а за нас су интересантне оне принове које су гајене на оним теренима са којих становништво није мигрирало, планинска села.

Активности које су везане за прикупљање или инвентаризацију материјала први су корак у дугорочном плану добијања нечег новог. само прикупљање и чување биљног материјала без његовог укључивања у програме оплемењивања нема великог значаја. након прикупљања материјал се умножава или мултиплицира за планиране потребе, односно регенерише. У овим ситуацијама могу се проводити одређена запажања на приновама, која се односе на битне пожељне или потребне особине које се могу укључивати у планиране програме оплемењивања. Ово су активности које захтијевају дужи временски период по могућности континуиран јер ће тако једино донијети одређене резултате или материјал остати за долазеће генерације.
 

Чланови радне групе за жита и кукуруз: 

 Име и презиме  Матична институција Е-пошта Контакт телефон
 Драган Мандић, координатор   Пољопривредни институт  Републике Српске dragan_mandic@inecco.net  065 567 434
 Горан Ђурашиновић  Пољопривредни институт Републике Српске  gorandjurasinovic64@gmail.com  065 658 806
 Горан Остић  Пољопривредни институт Републике Српске   goran.ostic@gmail.com  065 973 719
 Данијела Кондић  Пољопривредни факултет Универзитет у Бањој Луци   danijela_kondic@yahoo.com  051 330 958