УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Ботаничка башта

 

Ботаничке баште као колекције различитих биљних врста, поред  ex-situ конзервације и заштите угрожених биљних врста служе и унапређивању општег ботаничког знања, па стога свака ботаничка башта, сем научне, има и образовну функцију. Изградња и подизање ботаничких башти до пуне функције, представља дуг процес. Све ботаничке баште које данас имају престижан статус у свијету старе су преко 200 година. Ботаничка башта Универзитета у Бањoj Луци представља нови објекат али је већ постала један је од полигона за наставу студената студијског програма хортикултуре, као  и  студената шумарства, биологије и архитектуре. 

Изградња Ботаничке баште Универзитета у Бањoj Луци започела је на основу иницијативе Института за воћарство, виноградарство и хортикултуру Пољопривредног факултета, Шумарског факултета и Природно-математичког института током 2003. године. Наставно-научно вијеће Универзитета у Бањој Луци дало је сагласност за локацију ботаничке баште у новом капмусу "Универзитетски град", на површини од 5,17 ха, а закључком Скупштине Града Бањалука бр. 07-013-515/04 од 17. 09. 2004. године, прихваћена је иницијатива Универзитета и одобрен је почетак изградње Ботаничке баште. Првобитно је за координаторску јединицу одређен Институт за воћарство, виноградарство и хортикултуру Пољопривредног факултета, али након оснивања Института за генетичке ресурсе, одлуком Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, 2009. године, објекти и земљиште на локацији Ботаничке баште, додијељени су на кориштење овој организационој јединици Универзитета, која је тиме постала и одговорна организациона јединица за наставак изградње.


Град Бањалука обезбјеђује  константну подршку изградњи ботаничке баште још од 2004. године, а башта је нашла своје мјесто и у Стратегији развоја Града до 2015. године. Од 2010. године обезбјеђена је и подршка Агенције за шуме при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. 

До 2012. године, на потпуно уређеном дијелу од 3,5 ха подигнут арборетум са 46 шумских аутохтоних врста и колекциони засад аутохтоних сорти воћака са 18 сорти јабуке и 13 сорти крушке, као дио колекција у склопу Програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске.