УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Документи

Правилник о међународној размјени студената и особља Универзитета у Бањој Луци

Правила о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107

Водич за размјену студената и особља Универзитета у Бањој Луци

Guide for incoming student and staff-compressed