УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Чланови Научног вијећа, запослени и сарадници

Према Закону о високом образовању Републике Српске, Универзитет је интегрисан тако да професори и сарадници своју наставничку активност остварују на једном или више факултета - организационих јединица, а научно-истраживачки рад реализује се путем научних института који могу бити формирани у оквиру факултета или као посебне организационе јединице Универзитета, посебно код мултидисциплинарних истраживања, као што је Институт за генетичке ресурсе.