УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Контакт

Универзитет у Бањој Луци
Институт за генетичке ресурсе


Универзитетски град, Булевар Војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бања Лука, Република Српска

Тел.: +387 (0)51 34 80 80, Факс: +387 (0)51 34 80 89

Е-пошта: info@igr.unibl.org,
Веб: igr.unibl.org