УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Шумски генетички ресурси

Под шумским генетичким ресурсима се подразумијевају генетичке варијације дрвећа које су од потенцијалне или тренутне користи за људе. Шумски генетички ресурси су присутни у хиљадама врста, екотипова, популација и индивидуа шумског дрвећа на Земљи. Вриједност сваког генома у природи је јединствена и непроцјењива. У свијету је угроженост шумских генетичких ресурса велика и континуирана. Више од 99% природних шума у Европи је измјењено или потпуно нестало усљед људске активности. Губитак станишта и фрагментација, као и промјене животне средине узроковане загађењем ваздуха и климатским промјенама су важне антропогене пријетње.

Очување шумских генетичких ресурса се сматра низом активности и такве политике која настоји да обезбиједи наставак живота, еволуцију и доступност ових ресурса за садашње и будуће генерације (ФАО).

С обзиром да Програмом очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске нису били обухваћени шумски генетички ресурси, током 2012-2013. године израђен је  Програма очувања шумских генетичких ресурса који је усвојен од стране Владе Републике Српске.

 

Програм шумски генетички ресурси. пдф