УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Банка гена

У склопу Центра за биодиверзитет, налази се Банка биљних гена Републике Српске са сјеменском колекцијом и пољском колекцијом. У сјеменској колекцији чувају се принове житарица, поврћа, крмног, индустријског и љековитог и ароматичног биља, док пољска колекција укључује принове воћака које се чувају у колекционом засаду Ботаничке баште и колекционом засаду у Чајничу.