УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Радна група - Воћке и винова лоза

Да не заборавимо оно што је било јуче, да уживамо у оном што имамо данас и да оставимо нешто и за оне који ће доћи послије нас. 

Један од основних задатака радне групе за Воћке винову лозу је сакупљање, чување и  одрживо кориштење аутохтоних врста и сорти воћака и винове лозе, као и подизање свијести људи о истом. У оквиру овога. Специфични циљеви радне групе су:
 • идентификовати, лоцирати, пописати и процијенити могуће опасности и пријетње за све врсте, екотипове, сорте и популације воћака и винове лозе,
 • остварити услове за развој и примјену различитих стратегија конзервације, као и осталих радњи потребних за конзервацију и одрживу употребу генетичких ресурса воћака и винове лозе,
 • унаприједити и омогућити боље разумијевање значаја и утицаја постојеће on farm конзервације воћака и винове лозе,
 • постићи уравнотеженији однос између ex situ и in situ конзервација,
 • подстицати формирање државних или приватних колекција и других институција као носиоца успјешне on farm селекције и процеса оплемењивања,
 • дати значајну подршку процесу очувања постојећим ријетким и драгоцјеним разноврсностима у постојећим ex situ колекцијама генетичких ресурса,
 • развијати и јачати сарадњу између националних програма и националних институција да би се потпомогле ex situ колекције,
 • успоставити адекватну инфраструктуру потребну за периодично обнављање одређених гентотипова,
 • сакупити оне врсте, екотипове, сорте, или друге култиваре, који су под пријетњом да буду или су већ на крају употребе.
 • прикупљање и очување традиционалних знања и вјештина.
Чланови и сарадници радне групе Воћке и винова лоза су обишли подручја великог броја општина Републике Српске и инвентарисали разне сорте јабуке, крушке, шљиве, трешње, дуње, мушмуле, оскоруше, ораха и других. Инвентарисана стабла су стара и по неколико стотина година, a поједина присутна кроз генерације једне породице. За сваку принову детаљно је припремљено сљедеће: упитник о инвентаризацији, минимални пасошки дескриптор, колекциона форма и фотодокументација. Узорковани плодови врста/сорти обрађују се на сљедећи начин:
 • транспорт узорака у лабораторију, 
 • запримање узорака и евидентирање,
 • мјерење основних помолошких карактеристика плодова (маса, висина, ширина),
 • фотографисање плодова,
 • хромаметријско одређивање основне и допунске боје покожице плодова,
 • одређивање тврдоће меса плода, 
 • одређивање садржаја растворљивих сувих материја у ћелијском соку плодова,
 • скенирање пресјека плодова,
 • издвајање сјеменки,
 • хомогенизација ткива плода – мљевење, смрзавање и чување узорака до обављања хемијских анализа плодова,
 • хемијско - физичке анализе плодова (за сада се раде слиједеће анализе: pH хомогенизоване пулпе плода, садржај влаге,  укупан садржај органских киселина, витамин Ц, антиоксидативна активност узорка, садржај укупних фенола, укупни флавоноиди).
Укупан број колекционисаних садница у мултипликацији, на крају 2012. године је 1414. У колекционом засаду Ботаничке баште налази се око 62 стабла сорти јабуке и крушке. 

Институт за генетичке ресурсе, у сарадњи са општином Чајниче и локалним удружењем пољопривредних произвођача, успоставио је колекциони засад аутохтоних сорти воћака на подручју општине Шајниче. 
База података ће омогућити преглед информација о свим колекционисаним приновама са њиховим основним и карактеристикама и специфичностима. Неке од инвентарисаних сорти имају и врло интересантна народна имена као што су: Кромпируша, Глибањка, Швабуља, Будалача, Зећуша, Лубеничарка, Звека и сл.  

Чланови радне групе: 

Име и презиме Матична институција E-mail Контакт телефон
Проф. др Никола Мићић,
координатор
Универзитет у Бањалуци nikola.micic@griunibl.rs.ba 051/330-932
Проф. др Гордана Ђурић Универзитет у Бањалуци gordana.djuric@agrofabl.org 051/348-081
доц. др Татјана Јовановић Цветковић, субкоординатор за винову лозу Универзитет у Бањој Луци tatjana.cvetkovic@agrofabl.org 051/330-937
Доц. др Борис Пашалић Универзитет у Бањој Луци borisp2001@yahoo.com 065/622-847 051/330-936
Доц. др Миљан Цветковић Универзитет у Бањој Луци miljancvetkovic@yahoo.com 065/927-565 051/330-938
Мр Рада Грбић Универзитет у Бањој Луци grbic.r@gmail.com 066/615-226 051/330-935
Доц. др Мирела Кајкут Зељковић Универзитет у Бањој Луци> mirela.kajkut@igr.unibl.org 051/348-084
Доц. др Марина Антић Универзитет у Бањој Луци> marina.antic@igr.unibl.org 065/639-006 051/348-082

Мр Нада Завишић

Пољопривредни институт Републике Српске nada.z@blic.net 065/649-306 051/312-792
Доц. др Санда Станивуковић Универзитет у Бањој Луци sanda.stanivukovic@igr.unibl.org 065/899-887 051/348-082
Мр Предраг Илић Универзитет у Бањој Луци predrag.ilic@igr.unibl.org 065/340-107 051/348-082