УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Извјештаји о приједлогу стицања научних звања за избор др Иване Колешке и др Биљане Лолић у звање научни сарадник

 Извјештај о приједлогу стицања научног звања за избор др Иване Колешке у звање научни сарадник

Извјештај Комисије о приједлогу за стицање научног звања за избор др Биљана Лолић у звање научног сарадника


  • 18.07.2019. год.