УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Карактеризација раштана (Brassica oleracea var. acephala L. L.) у циљу његовог очувања и одрживог коришћења

 Тип пројекта: Билатерални научноистраживачки пројекат у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Словеније

 
Координатор: проф. др Вида Тодоровић 
 
Период реализације: 2021 - 2023 
 
Пројектни тим: доц. др Марина Антић, проф. др Мирјана Жабић, Николина Ђекић, мр, 
Соња Рашета, мр