УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Средства из гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020" за 2016. годину у сврху суфинансирања пројектних активности за пројекат "Одржива производња високо-квалитетних трешања и вишања за европско тржиште" (COST FA 1104 акција "Sustainable production of high-quality cherries for the European market")

Средства из гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из  фонда H2020" за 2016. годину у сврху суфинансирања пројектних активности за пројекат "Одржива производња високо-квалитетних трешања и вишања за европско тржиште" (COST FA 1104 акција "Sustainable production of high-quality cherries for the European market")

- Подршка истраживачким активностима у Босни и Херцеговини у рeализацији активности акције (истраживач проф. др Гордана Ђурић)
 
Руководилац пројектних активности: Проф. др Гордана Ђурић
 
Истраживачки тим:
 
Проф. др Гордана Ђурић
Проф. др Никола Мићић
Мр Бранимир Њежић
Мр Санда Станивуковић
Мр Мирела Кајкут Зељковић
 
Вријеме реализације: 2016 - 2017
  
Извор финансирања: Министарство цивилних послова БиХ
 
Кратак опис пројекта: Због потребе за координацијом истраживања у области производње трешње, удружена је група земаља кроз акцију COST FA 1104. Задатак земаља учесница а самим тим и БиХ је анализа и унапријеђење свих аспеката који ће побољшати и повећати производњу, комерцијализацију и потрошњу трешње.

Главни циљеви пројекта су: допринос развоју и примјени нових научних метода да би се избјегла ограничења у производњи; проналазак иновативних рјешења директно примјенљивих за произвођаче; олакшати посао оплемењивача као и повезаност научно-истраживачких институција и крајњих корисника.

Мултидисциплинарним приступом који укључује истраживаче који раде у области оплемењивања биљака, генетике, агрономије, физиологије, фитопатологије, ентомологије, микробиологије и технологије складиштења омогућиће се промоција и трансфер знања до произвођача и потрошача.  

Циљеви пројекта у БиХ ће се реализовати на слиједећи начин: инвентаризација сортимента трешње и преглед тренутне производње у БиХ, оцјена прилагођености новоинтродукованих сорти у услове у БиХ; карактеризација прикупљеног старог и аутохтоног материјала у циљу анализе и одабира сортимента планираног за даљну мултипликацију и оплемењивачки програм; преглед засада у циљу идентификације штетних организама (посебна пажња ће се обратити на контролу жилогриза и трешњине црне ваши у производњи трешње као најзначајнијим штеточинама у јужним дијеловима Европе); примјена нових метода третмана плодова након бербе у сврху продужења времена складиштења плодова трешње и постизање боље продајне цијене на тржишту БиХ.
 
Имплементацијом пројекта на БиХ нивоу биће укључен велики број директних и индиректних корисника, а исто тако истраживачима из БиХ биће омогућено да активно учествују у креирању европског програма за унапријеђење и развој производње трешње и вишње.