УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Примјена вјештачког начина опрашивања у контроли родности лијеске (Corylus avellana L.)

ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И СЛОВЕНИЈЕ ЗА 2014. И 2015. ГОДИНУ

Руководилац:
Проф. др Никола Мићић
Проф. др Franci Štampar

Истраживачки тим:
Доц. др Миљан Цветковић,  БиХ
Mр Предраг Илић, БиХ
Проф. др Анита Солар, Република Словенија
Доц. др Schmitzer Valentina  Република Словенија
Проф. Robert Veberič Република Словенија

Вријеме реализације: 2014/2015


Извори финансирања:  Министарство науке и технологије Републике Српске


Кратак опис пројекта:
Пројекат има за циљ увођење вјештачког начина опрашивања у контроли родности лијеске код оних сорти које услијед утицаја климатских промјена цвјетају доста раније или касније у односу на остале сорте у засаду те при томе остају слабо опрашене или потпуно неопрашене од стране компатибилних опрашивача у засаду.
Рад на пројекту подразумијева прикупљање полена и његово адекватно чување на контролисаној температури све до примјене вјештачког опрашивања, које ће се извршити раношењем полена у струји ваздуха у складу са развојем стигматичних стубића на врху женског мјешовитог пупољка. Након чега би се контрола разношења полена и његово клијање кроз стубић до оваријаног меристема извршило флуоресцентном микроскопијом.