УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Школа калемљења - подршка реализацији пројекта "Fruit Grafting School"

Дана 18.03.2024. године у Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци организована је школа калемљења у оквиру реализације пројекта "Fruit Grafting School", чији је идејни творац и координатор колега Златан Ристић, магистар воћарства, а Институт за генетичке ресурсе пружио је пуну подршку реализацији пројекта.

Овим поводом 25 ученика основне школе „Десанка Максимовић“ из Драгочаја, директор школе и један наставник, посјетили су Институт, гдје је организовано предаваље о калемљењу, практична вјежба и калемљење садница аутохтоних воћака у расаднику Института за генетичке ресурсе.

"Најбољи начин да се аутохтоно воће очува јесте његово одрживо кориштење, што подразумијева умножавање, односно калемљење, производњу садница и садњу тих садница на нашим парцелама, двориштима и имањима. За разлику од ратарског или повртарског ген фонда који се чува тако што се сјеме депонује у хладне коморе на дуготрајно чување, аутохтони воћни сортимент се најбоље чува тако што се калеми, размножава и сади", објашњава Ристић, додајући да су управо у оквиру ове школе ученици ОШ "Десанка Максимовић" из Драгочаја имали прилику калемити аутохтоне шљиве и аутохтоне јабуке. (Независне новине)

Организација школе калемљења, имала је за циљ едукацију и подизање свијести код ученика основне школе о добробитима пољопривредне производње, у овом случају расадничке производње воћних садница, као и о значају очувања аутохтоних сорти воћака.

link: Независне новине - Младима откривене тајне калемљења домаћих сорти -

 


  • 26.03.2024. год.