УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Наставак сарадње са новозеландским Margot Forde Germplasm Centre (MFGC)

О припремама заједничких пројектних апликација за програм Хоризонт Европа, од стране Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и новозеландског Margot Forde Germplasm Centre (MFGC), AgResearch, разговарало се 15. септембра 2023. године, на састанку у Банци биљних гена Србије, у Београду.Ријеч је о састанку организованом на иницијативу директора Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци доц. др Марине Антић, којем су присуствовали и др Киоумарс Гхамгхар, директор Margot Forde Germplasm Centre (MFGC), AgResearch, проф. др Албан Ибралиу са Пољопривредног универзитетa у Тирани, др Маја Јечменица, директор Банке биљних гена Србије и мр Драгана Радуловић, виши стручни сарадник за научно-истраживачки рад и развој Универзитета у Бањој Луци.

Важно је нагласити да је током септембра 2022. године остварена сарадња између Института за генетичке ресурсе и новозеландског Margot Forde Germplasm Centre (MFGC), AgResearch, кроз реализацију заједничке експедиције на прикупљању сјемена значајних крмних врста и њихових дивљих сродника у Босни и Херцеговини.

Састанак је одржан са циљем наставка раније започетих активности, те успостављања мултилателарне сарадње са наведеним институцијама. С обзиром да су у јулу мјесецу ове године Европска Комисија и Нови Зеланд потписали споразум о придруживању о учешћу Новог Зеланда у програму Хоризон Европе, истраживачком и иновацијском програму ЕУ, прва активност договорена на састанку је припрема заједничке пројектне апликације за Хоризон Европу.


  • 19.09.2023. год.