УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Посјета студената треће године студијског програма Биологија Природно - математичког факултета Универзитета у Бањој Луци

Студнети треће године студијског програма Биологија Природно - математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, посјетили  су банку биљних и животињских гена у  Институту за генетичке ресурсе.

 Овом приликом у лабораторијама Института одржане су вјежбе из предмета Генетика 2 које је изводила доц. др Драгана Шњегота.

Студенти су учествовали у раду изолације геномске ДНК из узорака ткива шакала (Canis aureus) те су провјеравали изолате на агрозном гелу у електрофорези након 1 сата.

Научни сарадници др Биљана Лолић и доц. др Јелена Никитовић учествовали су у извођењу вјежби.


  • 31.01.2023. год.