УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Усвојен План управљања Спомеником парковске архитектуре „Универзитетски град“Скупштина града Бања Лука је, на 12. сједници, одржаној 24.03.2022. године донијела Закључак о усвајању Плана управљања Спомеником парковске архитектуре “Универзитетски град” за период 2020-2030. године („Службени гласник Града Бања Лука” бр. 13/22).

Планови управљања израђују се у складу са чланом 77. став 10. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске”, број: 20/14) и Правилником о садржају, утврђивању и начину спровођења мјера управљања заштићеним подручјима („Службени гласник Републике Српске”, број: 83/15).

Овим документом одређује се начин спровођења заштите, коришћења и управљања заштићеним подручјем, смjернице и приоритети за заштиту и очување природних вриједности, као и развојне смјернице, уз уважавање потреба корисника и локалног становништва.

План управљања Спомеником парковске архитектуре “Универзитетски град” за период 2020-2030. године.пдф


  • 15.06.2022. год.