УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Јавна одбрана мастер рада на тему: "Генетичка карактеризација аутохтоних генотипова трешње (Prunus avium L.) у бањалучкој регији"

                                                              Јавна одбрана мастер рада на тему:

"Генетичка карактеризација аутохтоних генотипова трешње (Prunus avium L.) у бањалучкој регији"

                                             кандидата Тање Крмпот, дипл. инж. пољопривреде,
                                     одржаће се 16.06.2017. године пред Комисијом у саставу:

1. Др Гордана Ђурић, редовни професор,
уже научне области: Хортикултура и Заштита и одрживо коришћење генетичких ресурса, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, предсједник;

2. Др Љубомир Радош, ванредни професор,
уже научне области: Генетика и оплемењивање биљака и Биљна биотехнологија, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, ментор - члан;

3. Др Алеш Вокурка, доцент,
ужа научна област: Генетика и оплемењивање биља, Свеучилиште у Загребу, Агрономски факултет, члан.

 

ОДБРАНА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У БИБЛИОТЕЦИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА СА ПОЧЕТКОМ У 13,00 ЧАСОВА.

 

 


  • 06.06.2017. год.