УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Депоновање првих узорака из колекције банке гена Института у Глобални сјеменски трезор Свалбард у Норвешкој

БАЊАЛУКА, 3. октобар – Институт за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци ће 18.10.2016. године депоновати своје прве узорке из колекције банке гена у Глобални сјеменски трезор Свалбард (Норвешка).

Влада Краљевине Норвешке је основала Глобални сјеменски трезор Свалбард 2008. године у циљу обезбјеђења заштите очувања биљних генетичких ресурса. Глобални сјеменски трезор се налази у Longyearbyen, Svalbard, далеко на сјеверу 1300 км од поларног круга у условима сталног леда. Банке гена широм свијета шаљу своје узорке сјемена у Глобални сјеменски трезор Свалбард у циљу безбједног и сигурног дугорочног чувања материјала у природним условима сталног леда.  У трезору се налази сјеме више десетина сорти есенцијалних прехрамбених усјева као што су пасуљ, преница и пиринач. Тренутно је у трезору заступљено сјеме више од 4000 биљних врста. Ови узорци сјемена представљају дупликате сјеменских колекција које се чувају у националним, регионалним и међународним банкама гена. 
 
Институт за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци је 1.07.2016. године потписао Уговор о сарадњи са Нордијском банком гена (NordGen) у име Краљевског норвешког министарства за пољопривреду и храну у циљу депоновања сигурносне колекције сјемена у Глобални сјеменски трезор Свалбард.

Први узорци који ће бити депоновани представљају принове аутохтоних сорти и локалних популација житарица и кукуруза. Укупан број принова који се шаље у Глобални сјеменски трезор је 326. У наредном периоду ће бити депоноване и остале принове из банке гена Института за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци чиме ће Институт испунити једну од основних обавеза осигурања биљних генетичких ресурса за садашње и будуће генерације. 
 
 


Медији
:
 

 


  • 05.10.2016. год.