УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Уговор о сарадњи са Нордијском банком гена

Институт за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци је 1.07.2016. године потписао Уговор о сарадњи са Нордијском банком гена (NordGen) у име Краљевског норвешког министарства за пољопривреду и храну у циљу депоновања сигурносне колекције сјемена у Глобални сјеменски трезор Свалбард (Норвешка). Депоновање материјала ће почети са наредним отварањем трезора од 18.10.2016. године.
 
 Потписивањем овог Уговора о сарадњи Банка гена Института за генетичке ресурсе стиче право за депоновање своје сигурносне колекције у Глобални сјеменски трезор Свалбард, чиме ће Институт испунити једну од основних обавеза осигурања биљних генетичких ресурса за садашње и будуће генерације. 

Влада Краљевине Норвешке је основала Глобални сјеменски трезор Свалбард 2008. године у циљу обезбјеђења заштите очувања биљних генетичких ресурса. Глобални сјеменски трезор се налази у Longyearbyen, Svalbard. Банке гена широм свијета шаљу своје узорке сјемена у Глобални сјеменски трезор Свалбард у циљу безбједног и сигурног дугорочног чувања материјала у природним условима сталног леда.  У трезору се налази сјеме више десетина сорти есенцијалних прехрамбених усјева као што су пасуљ, преница и пиринач. Тренутно је у трезору заступљено сјеме више од 4000 биљних врста. Ови узорци сјемена представљају дупликате сјеменских колекција које се чувају у националним, регионалним и међународним банкама гена. 

Уговор о сарадњи (.pdf)


  • 08.07.2016. год.