УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Неопходан закон о заштити и очувању ресурса/СРНА/

 Републици Српској недостају друштвена свијест о потреби заштите генетичких ресурса и јединствен закон којим ће бити уређена начела њиховог очувања - истиче директор Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањалуци Гордана Ђурић. 

http://www.srna.rs/novosti/309993/neophodan-zakon-o-zastiti-i-ocuvanju-resursa--.htm


  • 22.06.2015. год.