УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Споразум о сарадњи између Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и Агрономског и прехрамбено-технолошког факултета Свеучилишта у Мостару

            Споразум има за циљ да унаприједи сарадњу између Института за генетичке ресурсе и Агрномског и прехрамбено-технолошког факултета. Овим споразумом уговорене стране се обавезују да ће развијати међусобну сарадњу у области извођења наставе и едукације, размјене наставника, размјене студената, израде заједничких пројеката, заједничког маркетинга, издавачке дјелатности, организацији скупова у земљи и иностанству и остале активности од обостаног интереса.

           Такође, овим Споразумом Институт за генетичке ресурсе и Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет се обавезују да ће на сваком могућем послу ангажовати своје стручне и материјалне ресурсе у границама својих могућности, водећи рачуна да се не оштети ни једна уговорна страна.


  • 09.07.2014. год.