УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

АБЦДЕ Посавин

Отпoчео пројекат АБЦДЕ Посавина чији је фокус промоција енергетског искориштавања пољопривредне биомасе у Посавини.

 

"Agricultural Biomass Cross-Border Development of Energy in Posavina (ABCDE Posavina)"
 


http://www.abcde-posavina.org/

  • 12.08.2011. год.