УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Стипендије Coimbra Group за млађе академско особље

Информације о стипендијама Coimbra Group за млађе академско особље можете пронаћи на интернет страници: www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Информације о стипендијама Coimbra Group за млађе академско особље можете пронаћи на интернет страници:
www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Рок за пријаву је 31. март 2014. године.


  • 11.02.2014. год.