УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

UNESCO/IUPAC ГЛОБАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТ: Вода – хемијско рјешење - Позив за школе

Уједињене нације су 2011. годину прогласиле Међународном годином хемије, те су одредиле UNESCO и Међународну унију за чисту и примјењену хемију (IUPAC) за водеће агенције за провођење активности на обиљежавању ове године.

У оквиру обиљежавања Међународне године хемије 2011, проводи се глобални хемијски експеримент под називом „Вода – хемијско рјешење“ који је покренут 20. марта 2011. године на Свјетски дан вода.

Циљ експеримента је што веће могуће учешће ученика, односно школа у свим земљама свијета, како би се показала моћ хемије у рјешавању проблема који муче човјечанство данас. Експеримент ће се проводити  тако што ће се школе регистрирати за пројект, а наставници хемије ће одабрати теме и активности које желе проводити у оквиру или ван наставног плана и програма.

Глобални експеримент се састоји од 4 експеримента које ће ученици изводити са својим наставницима. Такођер наставници могу да одлуче да изведу само један од понуђених експеримената. Добијени резултати ће се уносити у глобалну базу података и бит ће презентирани на мапи свијета и тако омогућити да овај глобални експеримент постане највећи хемијски експеримент икада изведен. Ученици ће бити у прилици да приступе овој бази и провјере податке за своју школу, локално подручје, регион, земљу или свијет.

 У прилогу су детаљне инструкције везане уз регистрирање и унос података у глобалну базу података. Наведене активности захтијевају посједовање минималне опреме и ресурса.

 Све информације о Глобалном експерименту можете пронаћи на  линку: http://water.chemistry2011.org/

Координатор провођења овог експеримента у Босни и Херцеговини је проф. Гордана Ђурић, чланица Државне комисије за UNESCO БиХ (контакт адресе: borut.bosancic@griunibl.rs.ba; gordanadju@gmail.com; info@griunibl.rs.ba; ivana.djukic@griunibl.rs.ba ).

Позивамо све заинтересиране школе да се укључе у овај пројект.
 

Експеримент 1: Киселост

Ученици ће користити разнобојне индикаторе, било из школских материјала, или из прибора, да измјере pH-вриједност локалних извора воде. Они ће учити о киселости, једној од најчешћих хемијских својстава са којим се сусрећу око себе. У исто вријеме, они ће учити добре експерименталне технике за тестирање поузданости њихових резултата. Комбинирање резултата добијених у разреду ће обезбиједити јаке резултате које се могу забиљежити на Глобалној карти. 

 • Експеримент је развијен и тестиран са разредима из  основних и средњих школа. Ученици могу рутински постићи адекватне резултате
 • Тематика киселина и база, и квалитета воде је заједничка и у основним и у средњим школама.
 • Ученици ће понављати мјерења и здружити појединачне резултате да би стекли разумијевање научног процеса утврђивања поузданости резултата.
 • Додатне активности ће подстаћи наставнике да помогну ученицима да се упознају са концептом киселина и база кроз мјерења пХ-вриједности и истраживањем стабилности пХ-вриједности код супстанци које се налазе у кући.


За провођење експеримента је потребно:

 • 100 мг узорака два индикатора
 • Дијаграм у боји за сваки индикатор
 • Епрувете и пипете и
 • Упутства за експеримент ће бити потребна за сваки разред.


Експеримент 2: Салинитет

  Активност везана уз салинитет ће ученицима дати могућност да користе справу за мјерење, било ону направљену код куће или комерцијалну, да би измјерили проводљивост узорака воде. Ученици ће научити о солима и одредити концентрацију соли у растворима.  

 • Експеримент ће бити развијен базирано на верзијама које се опсежно користе у Португалу, Јужној Африци и Аустралији.
 • Јонски спојеви и њихова растопљивост чине важну компоненту наставног плана и у основним и у средњим школама и ове идеје се често примјењују у студијама утицаја на околину у разреду. Често се у основној школи соли упознају само као једна врста супстанце без дубљег упознавања њихове хемијске природе.
 • Поред мјерења салинитета, додатне активности ће бити обезбјеђене да би помогле наставницима да развију разумијевање ученика о основним хемијским концептима.


За провођење експеримента је потребно:

 • Вага за мјерење чврстих раствора
 • Справа за мјерење проводљивости, било комерцијална или направљена код куће (импровизована) и
 • Упутства за експеримент ће бити потребна за сваки разред.
   

Експеримент 3: Филтрирање (прочишћавање)

Ова активност подразумијева да ученици користе материјале из домаћинства са сврхом израде јединице за филтрацију воде, те да утврде ефикасност различитих материјала који се користе за филтрирање. Након тога, планира се третирање воде. Поред тога, ученици ће истраживати методе њиховог локалног система за пречишћавање воде и резултате свог истраживања доставити на wеб страници Глобалног Експеримента.

 • Активности које се проводе у оквиру овог експеримента укључују: идентификовање и прикупљање природне површинске воде , израду једноставне справе за филтрирање, додатак стипса и дезинфекцијског средства у воду.
 • Студенти ће се упознати са хемијским поступцима као што су додавање ваздуха , коагулација, седиментација, дезинфекција и филтрирање.
 • Други дио експеримента омогућава давање локалног контекста раду ученика.
   

За провођење експеримента је потребно:

 • Стипса и хипохлорит избјељивач;
 • Упутство за провођење експеримента и сигурносно упутство за рад са материјалима.


Експеримент 4: Метода соларног упаривања

Ученици ће истражити алтернативне методе прочишћавања воде кориштењем методе соларног упаривања, затим кроз учење о процесу дестилације и агрегатним стањима. Ова активност ученицима даје могућност да сами креирају сопствене ефикасније способности. 

 • Експеримент је тестиран са ученицима различитих нивоа школовања.
 • Експеримент се бави важним хемијским концептом агрегатних стања, и подесан је     како  за ученике нижих, тако и за ученике виших разреда. Експеримент такођер доприноси разумијевању концепта кружења воде у природи.
 • Додатни концепт укључује важну идеју да многе супстанце, безопасне али и оне штетне, могу бити присутне у води а да нису видљиве.


За провођење експеримента је потребно:

Материјали за провођење овог експеримента су већ припремљени и стога је за овај експеримент потребно само упутство.

УПУСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ


 • 18.05.2011. год.