УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Представљена E-CRIS база података о истраживачима из Републике Српске

Линк: etrafika.net/vijesti/bih/24651-svi-istrazivaci-na-jednom-mjestu-u-e-cris-bazi-podataka


  • 11.12.2013. год.