УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Јавни конкурс за избор члана Управног одбора

Јавни конкурс за избор новог члана Управног одбора Универзитета у Бањој Луци из реда академског особља.

Јавни конкурс за избор члана Управног одбора


  • 25.06.2013. год.