УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Саопштење за медије: АБЦДЕ Посавина

За разлику од традиционалног енергетског планирања, коришћење обновљивих извора енергије (ОИЕ) усмјерава енергетско планирање с централизованих, националних пројеката према локалним заједницама с енергетским пројектима регионалног односно локалног значаја. Коришћењем биомасе пружа се могућност остваривања позитивних социо-економских учинака те позитивних учинака за животну средину.  

Извори пољопривредне биомасе која се користи у енергетске сврхе су отпад и остаци из пољопривредне производње те енергетски усјеви. Главни облици искоришћавања биомасе су производња биогаса, биодизела и биоетанола. Биогас се може користити за производњу електричне енергије и топлоте, као и за производњу биометана који се може користити као погонско гориво или ињектирати у мрежу природног гаса. Биодизел и биоетанол се користе као погонско гориво за моторна возила. Могу се користити као чисто гориво, али због техничких разлога најчешће се умијешавају у фосилна горива. Дрвенаста биомаса, нпр. остаци из воћарства, примарно се користе за производњу електричне енергије и топлоте.   
 
У циљу одрживог коришћења природних ресурса и промовисања ОИЕ потребно је енергетско искоришћавање пољопривредне биомасе ускладити с другим политикама, прије свега производњом хране, како би се оствариле предности везане уз диверзификацију руралне производње и заштиту животне средине.
 
Пројект АБЦДЕ Посавина (енг. Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina) се спроводи у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина 2007 - 2013. У пројекту учествују Енергетски институт Хрвоје Пожар (ЕИХП) и Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци (ИГР), као носиоци пројекта у Хрватској и Босни и Херцеговини,  те Вуковарско-сријемска жупанија, Брчко дистрикт те општине Орашје, Оџак, Домаљевац-Шамац и Шамац као партнери на пројекту. Реализација је започела 1. марта 2011. године, а активности на пројекту ће трајати 24 мјесеца. 
 
Основни циљ пројекта АБЦДЕ Посавина је промоција енергетског искоришћавања пољопривредне биомасе у Посавини. Циљана регија обухваћа дакле Вуковарско-сријемску жупанију, Дистрикт Брчко те општине Шамац, Орашје, Оџак и Домаљевац-Шамац. 
 
Пројекат има четири специфична циља:
 
Анализа потенцијала за коришћење пољопривредне биомасе у регији
Укључивање искоришћавања пољопривредне биомасе у регионалне/локалне развојне планове 
Едукација пољопривредника 
Промоција коришћења енергије биомасе с циљем одрживог развоја
 
Примарне циљане скупине Пројекта су регионална и локална управа и самоуправа, пољопривредници, пољопривредне средњошколске установе у регији те потенцијални инвеститори за које су припремани разноврсни материјали те организоване радионице и промотивна догађања. 
 
У Орашју (Парк Центар д.о.о. - Ресторан Центар, Ново насеље, Југ 1), 8. фебруара 2013. године, с почетком у 10 сати бит ће одржана завршна конференција Пројекта. Програм Конференције доступан је на интернет страници Пројекта, www.abcde-posavina.org
 
 
За више информација можете контактирати: 
 
 
Проф. др Гордана Ђурић
Универзитет у Бањалуци
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Тел: +387 51 312216, 330933
Факс: +387 51 312818
E-mail: gordanadju@gmail.com 
 
Душка Шаша
Енергетски институт Хрвоје Пожар
Савска цеста 163
10001 Загреб, Хрватска
Тел:  +385 1 6326 109
Факс:  +385 1 6040 599
E-mail: dsasa@eihp.hr    

  • 18.01.2013. год.