УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Јавни конкурс за избор чланова Управног одбра Универзитета у Бањој Луци

 Јавни конкурс за избор чланова Управног одбра Универзитета у Бањој Луци (.pdf)


  • 24.12.2012. год.