УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Предавање - презентација у Институту за генетичко инжењерство и биотехнологију Универзитета у Сарајеву

Дана 25.03.2022. године доц. др Јелена Никитовић одржала је на Универзитету у Сарајеву - Институту за генетичко инжењерство и биотехнологију гостујуће предавање - презентацију.

Поред стручног дијела презентације која је посвећена пројектима генотипизације гатачког говеда и буше, представила је заштићено подручје Споменик парковске архитектуре "Универзитетски град" и Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци. 

  • 28.03.2022. год.