УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Генотипизација гатачког говеда

Дана 04.03.2022. године потписан је уговор са ОЗЗ "Гацко" и настављена сарадња кроз пројекат "Генотипизација гатачког говеда на територији општине Гацко у 2022. години"

Носилац пројектних активности је Институт за генетичке ресурсе.
 
Кoординатор пројекта је доц. др Јелена Никитовић.

  • 10.03.2022. год.