УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE
INTERNAL ERROR: postojiPorukaTag()

Позив за тренинг под називом „Епигенетика биљака, херитабилност, адаптација, еволуција: најновија достигнућа за почетнике“

 Школа теоријске и практичне обуке о епигенетици ће се одржати од 12.09.2022. до 14.09.2022. на Карловом универзитету у Прагу (Чешка Република). 

Пријавити се можете на сљедеће e-mail адресе: mirela.kajkut@igr.unibl.org и sonja.raseta@igr.unibl.org.
 
Када је епигенетика заинтересовала научну заједницу прије неколико деценија, једна од главних тачака дискусије била је о томе колико епигенетичке ознаке могу допринети еволуцији организама. Док многа питања остају углавном отворена, напредак у епигеномици и приступима великих размјера омогућавају нам да представимо прелиминарну слику о улози епигенетике у природним фенотипским варијацијама, преношењу таквих варијација преко (а)сексуалних генерација и уз помоћ адаптације. Ово питање је од посебног интереса за биологију биљке, пошто су биљке сесилни организми и стога се ослањају на молекуларне механизме да би се носили са промијенама животне средине више него што то чине животиње. Такође, биљке показују велику разноликост репродуктивних стратегија, укључујући сексуалне и асексуалне начине, и ове стратегије ће вјероватно утицати на то у којој мјери се епигенетички знаци могу пренијети и ширити у датој популацији. 
 
Циљ тренинга је да:
1) помогне полазницима да стекну знање о посљедњим достигнућима у биљној епигенетици и еволуцији и 
2) омогући полазницима да осмисле експерименте и испробају биоинформатичке методе за проучавање улоге епигенетичких ознака у еволуцији. 
 
Теоријска предавања ће се у великој мјери ослањати на активно учење (рад у групи, дискусија), а практична настава ће бити држана уживо.
 

  • 09.03.2022. год.


    Најновије вијести