УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Едукација из области молекуларне генетике у Лабораторији за генетику Департмана за усјеве на Пољопривредном институту Словеније у Љубљани у оквиру билатералног пројекта „Карактеризација раштана (Brassica oleracea var. acephala L.) у циљу његовог очув

Соња Рашета, ма, истраживач виши сарадник је у оквиру билатералног пројекта „Карактеризација раштана (Brassica oleracea var. acephala L.) у циљу његовог очувања и одрживог коришћења” између Босне и Херцеговине и Републике Словеније била на екудацији из области молекуларне генетике у Лабораторији за генетику Департмана за усјеве на Пољопривредном институту Словеније у Љубљани од 21.02. до 04.03.2022. године.

 
За молекуларну карактеризацију раштана кориштени су протоколи и методологија која је већ успостављена у Лабораторији за генетику према Pipan and Meglič, 2019; Meglič and Pipan, 2018; Pipan et al., 2013, као и други интерни протоколи.
 
Из 48 узорака младих листова раштана урађена је изолација ДНК уз помоћ „Qiagen Retsch Tissue Lyser” и „Applied Biosystems MagMAX Express” опреме, користећи „Qiagen Biosprint DNA Plant Kit”.
 
 
Квантификација ДНК урађена на флуорометру „Life Technologies Qubit 3.0”, користећи „Qubit dsDNA Broad Range Аssay Kit”.
Урађена је и ДНК визуализација на агарозној електрофорези, користећи „Syngene GeneSnap software“.
PCR амплификација је урађена на уређају „Applied Biosystems by Thermo Fisher Scientific - Veriti” и визуализација PCR продукта на агарозној електрофорези.
 
Сљедећи корак је фрагмент анализа коју ће обавити истраживачки тим из Словеније.

  • 09.03.2022. год.