УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Пројекат АБЦДЕ Посавина - саопштење за медије

 Саопштење за јавност 

За разлику од традиционалног енергетског планирања, коришћење обновљивих изора енергије (ОИЕ) усмјерава енергетско планирање с централизованих, националних пројеката према локалним заједницама с енергетским пројектима регионалног односно локалног значаја. Коришћењем биомасе пружа се могућност остваривања позитивних социо-економских учинака те позитивних учинака за околину.

Извори пољопривредне биомасе која се користи у енергетске сврхе су отпад и остаци из пољопривредне производње те енергетски усјеви. Главни облици искоришћавања биомасе су производња биогаса, биодизела и биоетанола. Биогас се може користити за производњу електричне енергије и топлине, као и за производњу биометана који се може користити као погонско гориво или ињектирати у мрежу природног гаса. Биодизел и биоетанол се користе као погонско гориво за моторна возила. Могу се користити као чисто гориво, али због техничких разлога најчешће умијешавају у фосилна горива. Дрвенаста биомаса, нпр. остаци из воћарства, примарно се користе за производњу електричне енергије и топлине.    

У циљу одрживог коришћења природних ресурса и промовисања ОИЕ потребно је енергетско искориштавање пољопривредне биомасе ускладити с другим политикама, прије свега производњом хране, како би се оствариле предности везане уз диверсификацију руралне производње и заштиту околине. 

Пројект АБЦДЕ Посавина (енг. Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina) се проводи у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина 2007 - 2013. У пројекту учествују Енергетски институт Хрвоје Пожар (ЕИХП) и Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци (ИГР), као носиоци пројекта у Хрватској и Босни и Херцеговини,  те Вуковарско-сријемска жупанија, Брчко дистрикт те општине Орашје, Оџак, Домаљевац-Шамац и Шамац као партнери на пројекту. Реализација је започела 1. марта 2011. године, а активности на пројекту ће трајати 24 мјесеца. 

Фокус пројекта АБЦДЕ Посавина је промоција енергетског искориштавања пољопривредне биомасе у Посавини. Циљана регија обухвата Вуковарско-сријемску жупанију, Дистрикт Брчко те општине Шамац, Орашје, Оџак и Домаљевац-Шамац.

 Пројекат има четири специфична циља:

 Ø  Анализа потенцијала за коришћење пољопривредне биомасе у регији

Ø  Укључивање искориштавања пољопривредне биомасе у регионалне/локалне развојне планове

Ø  Едукација пољопривредника

Ø  Промоција коришћења енергије биомасе с циљем одрживог развоја

Примарне циљане скупине пројекта су регионална и локална управа и самоуправа, пољопривредници, пољопривредне средњошколске установе у регији те потенцијални инвеститори за које ће бити припремљени разноврсни материјали те организоване радионице и промотивна догађања.

У Брчком, 3. септембра 2012. године, с почетком у 10.30 сати бит ће одржан трећи шестомјесечни састанак партнера пројекта АБЦДЕ Посавина.

 

За више информација можете контактирати:

 

Проф. др Гордана Ђурић

Универзитет у Бањалуци

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 312216, 330933

Факс: +387 51 312818

Е-маил: gordanadju@gmail.com

 

Борут Босанчић

Универзитет у Бањалуци

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 312216

Фаx: +387 51 312818

Е-маил: borutbosancic@gmail.com

 

Јозо Веселчић

Брчко Дистрикт

Булевар мира 1

76100 Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина

Тел. +387 49 240 731

Е-маил: jozo.veselcic@bdcentral.net

 

Илија Стојановић

Брчко Дистрикт

Булевар мира 1

76100 Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина

Тел. +387 49 240 731

Е-маил: ilija.stojanovic@bdcentral.net

 

Душка Шаша

Енергетски институт Хрвоје Пожар

Савска цеста 163

10001 Загреб, Хрватска

Тел:  +385 1 6326 109

Фаx:  +385 1 6040 599

Е-маил: dsasa@eihp.hr    


  • 29.08.2012. год.