УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Позив за „on-line“ тренинг под називом „Биљна епигенетика: основе, примјена и методологије“

 Виртуелни тренинг о епигенетици ће се одржати од 28.06.2021. до 30.06.2021. преко „Zoom“ платформе. Овај тренинг је намијењен за студенте I, II и III циклуса студија у области биљних наука који желе да прошире своје знање и/или започну рад на биљној епигенетици. Међународни предавачи ће јасно и практично објаснити основне појмове, пренијети знање из оплемењивачког сектора и обезбједити алате за практичну анализу података. Тренинг ће трајати 3 дана са 3 – 4 усмена предавања током сваког дана.

Пријавити се можете на сљедеће e-mail адресе: mirela.kajkut@igr.unibl.org и sonja.raseta@igr.unibl.org.

Биљна епигенетика је фасцинантна истраживачка област чији је циљ испитивање свих врста модификација хроматина и ДНК које нису повезане са промјеном секвенце. Способност насљедног материјала да промени хемијску и просторну структуру као одговор на промене у животној средини изванредно је средство за прилагођавање свих живих организама на климатске промене. Учесници тренинга ће имати прилику да се упознају са главним методама и приступима који се користе за истраживање главних категорија епигенетичких механизама: 1) реструктурирање хроматина и пост-транслационе модификације хистона, 2) промјене метилације ДНК, 3) некодирајуће РНК.

На првом дијелу предавања ће се изложити основни аспекти за разумијевање молекуларних епигенетичких механизама. Други дио предавања ће се бавити примијењеним темама, неријешеним питањима и новим достугнућима и изазовима, попут улоге ових механизама у одговорима биљака на стрес, прилагођавању биљака климатским промјенама и оплемењивачким програмима. Трећи дио предавања фокусираће се на  најновије методологије које се користе у лабораторији и „in silico“ анализи за биљну епигенетику/епигеномику. 
 
Програм тренинга можете погледати на енглеском језику:
 
28.06.2021. - Gaining insight into epigenetic mechanisms
 
9:40 - 10:00 - Introduction of the training school and EPI-CATCH Cost Action - Federico Martinelli
10:00 - 10:40 - Chromatin modifications, reshuffling and restructuring
10:40 - 11:00 - Coffee break
11:00 - 11:40 - DNA methylations (CG, CHG, CHH, A)
11:40 - 12:20 - Non-coding RNAs
12:20 - 12:40 - Questions
 
29.06.2021. - Get inside into epigenetic aspects of applied research
 
9:40 - 10:20 - Plant/crop adaptation mechanisms to climate change
10:20 - 11:00 - Transgenerational memory in plant stress biology
11:00 - 11:20 - Coffee break
11:20 - 12:00 - Epi-molecular crop breeding
12:00 - 12:40 - The unresolved questions, challenge and frontiers in plant/crop epigenetics
12:40 - 13:00 - Questions
 
30.06.2021. - Hands on epigenetic data analysis 

9:40 - 10:20 - Michal Lieberman-Lazarovich - title to be defined
10:20 -11:00 - Frank Johannes - title to be defined
11:00 - 11:20 - Coffee break
11:20 - 12:00 - Francesco Guarino - title to be defined
12:00 - 12:40 - Angela Cicatelli - title to be defined
12:40 - Final questions & Conclusions.
 

  • 12.05.2021. год.