УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Егзотична врста пчеле пронађена на подручју Универзитетског града у Бањој Луци

На подручју Универзитетског града у Бањој Луци пронађена је Megachile sculpturalis - азијска пчела смоларица. Уједно, ради се о првој потврди присуства ове пчеле на подручју Босне и Херцеговине. Ради се о егзотичној врсти, поријеклом из источне Азије. Последњих 20 година интензивно се шири по Сјеверној Америци и Европи, а до данас је утврђена у десетак европских земаља.

Азијска пчела смоларица достиже дужину од 2.6 cm што је чини једном од највећих врста пчела у Европи. Солитарна је врста која насељава тунеле у дрвету гдје формира легло. Лети од јуна до септембра приликом чега полаже јаја и скупља храну за потомство. Сегменте унутар гнијезда изграђује од прикупљене смоле са дрвећа, а током прикупљања полена и нектара најчешће се виђа на лаванди, јапанском багрему, љетном
јорговану, глицинији, поточњаку и калини.
 
 
Универзитетски град је заштићено подручје о чему бригу води Институт за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци. Интензивно се ради на очувању постојеће флоре као и сталној интродукцији нових биљних врста. Богатство флоре резултира у повећању врста пратеће ентомофауне, па се на листу од досад утврђених 16 врста дивљих пчела на овом заштићеном подручју дописује и нови налаз ове егзотичне врсте.
 
Петар Николић, мр
 

  • 06.08.2020. год.