УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Едукација из области молекуларне генетике у Лабораторији за генетику Пољопривредног института Словеније у Љубљани у оквиру билатералног пројекта „Генетичка разноврсност граха пољака (Lathyrus sp.)” између Босне и Херцеговине и Републике Словеније

 У оквиру билатералног пројекта „Генетичка разноврсност граха пољака (Lathyrus sp.)” између Босне и Херцеговине и Републике Словеније одржана је едукација из области молекуларне генетике у Лабораторији за генетику Пољопривредног института Словеније у Љубљани од 26.01. до 31.01.2020. године. 

Из узорака младих листова граха пољака који су чувани на -80°C и -140°C рађена је изолација (екстракција) ДНК уз помоћ „Qiagen Retsch Tissue Lyser” и „Applied Biosystems MagMAX Express” уређаја, користећи „Qiagen Biosprint DNA Plant Kit”.
 
 
Мјерење концентрације ДНК у добијеним узорцима је рађено на флуорометру „Life Technologies Qubit 3.0”, користећи „Qubit dsDNA Broad Range Kit”.
 
Као сљедећи корак рађена је PCR амплификација на уређају „Applied Biosystems by Thermo Fisher Scientific - Veriti” и визуализација резулата уз помоћ агарозне електрофорезе и „Singene” уређаја за фотографисање гела. 
 
 
 

  • 05.02.2020. год.