УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

IUCN тренинг (радионица) за процјенитеље Црвених листa

У оквиру пројекта „Постизање очувања биолошке разноврсности кроз успостављање и ефикасно управљање заштићеним подручјима и изградњу капацитета за заштиту природе у Босни и Херцеговини“ у Сарајеву је од 10. до 14.11.2019. године одржан IUCN тренинг (радионица) за процјенитеље Црвених листa.

 
Радионица је организована од стране UNEP-а, у партнерству са Међународном унијом за заштиту природе (IUCN). Испред Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци радионици су присуствовали Сунчица Бодружић и Никола Травар. 
 
Радионицу су водили Monika Bohm и Maarten Hofman, IUCN тренери, са циљем припреме учесника за ревизију постојећих ентитетских Црвених листa, кроз обуку о употреби категорија и критеријума IUCN Црвене листе као и њиховој примјени на ентитетском и националном нивоу.
 
 
 
 
 

  • 20.11.2019. год.