УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ

У оквиру реализације пројекта "Enabling on-farm conservation and farmer-based seed systems in Bosnia and Herzegovina" Институт за генетичке ресурсе позива заинтересоване да се пријаве за "on farm" очување локалних популација поврћа у циљу њиховог одрживог кориштења.

  У оквиру реализације пројекта "Enabling on-farm conservation and farmer-based seed systems  in Bosnia and Herzegovina" Институт за генетичке ресурсе позива заинтересоване да се пријаве за "on farm" очување локалних популација поврћа у циљу њиховог одрживог кориштења.

 
Са заинтересованим лицима биће склопљен уговор о сарадњи на очувању генетичких ресурса у систему "on farm" конзервације.
 
Сарадња обухвата активности учешћа у реализацији активности на "on farm" конзервацији локалних популација парадајиза, паприке и салате које укључују:
 
  • умножавање и заједничко вредновање узорака из Банке гена Института,
  • редовно одржавање кроз неопходне агротехничке мјере и сличне мјере,
  • доступност генотипова стручном и научном особљу Института који раде у овој области,
  • обезбјеђење довољне количине сјемена за банку гена Института након умножавања
  • пуњење колекције генотиповима који су уништени (осушени)
  • ограђивање биљака како би се спријечио улаз животиња или непожељних посјетилаца и слично,
  • и других мјета неопходних за одрживо коришћење одабраних принова.
 
 Институт ће обезбиједити почетни материјал и обуку за "on farm" произвођача.
 
"Оn farm" произвођачи све вријеме имати стручну и материјалну подршку.
 
Заинтересована лица треба да се јаве на адресу Института за генетиччке ресурсе или путем телефона 051-348080. Приликом пријаве потребно је попунити пријаву са основим подацима (име и презиме, датум рођења и мјесто становања).

  • 24.04.2019. год.