УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Извјештај о избору у звање истраживач виши сарадник Предраг Илић

 

 Извјештај о избору у звање истраживач виши сарадник Предраг Илић (.PDF)


  • 29.01.2019. год.