УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Извјештај о избору у звање

 

Извјештај о избору у звање истраживач виши сарадник Јелена Никитовић .PDF

Извјештај о избору у звање истраживач виши сарадник Биљана Лолић .PDF

 


  • 18.01.2019. год.