УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Расадник

Расадник

Контејнерске саднице дрвенастих врста
храст китњак - Quercus petraea
систем за наводњавање у расаднику
Мечија лијеска - Corylus colurna
Расадник
Расадник
Саднице аутохтоних сорти јабуке
Pinus nigra - сијанац
Производња у заштићеном подручју