УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Банка гена

Радна колекција банке гена
Уређај за смањење количине влаге у сјемену
Колекционисана принова
Колекционисане принове
Дугорочно чување сјемена
Припрема за дугорочно чување сјемена
Базна колекција
Базна колекција
Принове на дугорочном чувању
Принове на дугорочном чувању
Радна колекција
Банка гена