УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Радна група за индустријске биљке - галерија

Nicotiana tabacum L. - Дуван у фенолошкој фази цвјетања (регион Требиња)
Nicotiana tabacum L. - Дуван у региону Требиња
Linum usitatissimum L. - Лан у фенолошкој фази цвјетања