УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Утицај физиолошко-хистолошких карактеристика листа на биохемијску конституцију и складишну способност плодова крушке - галерија

Сорта крушке Санта Марија
Сорта крушке Виљамовка
Засад крушке на подручју општина Градишка (Јабланица)
утврђивање тврдоће меса плода крушке пенетрометром
Одређивање боје покожице плода крушке колориметром
Сорта крушке Пакамс Тријумф
Одређивање садржаја растворљиве суве материје у ћелијском соку меса плода крушке
Одређивање садржаја скроба у месу плода крушке јодно-скробним тестом