УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

Генотипске специфичности оплодње лијеске - галерија

Стабло генотипа Халски џин
Поленово зрно са видљивом апертуром
Групна слика поленових зрна
Поленова зрна третирана Zn-Cl-J реагенсом
Штури плодови генотипа Танкољускасти
Попречни пресјек мушке цвасти-ресе
Колекциони засад лијеске у Јаружанима
Плодови лијеске у порасту
Мушке цвасти-ресе у фази издуживања