УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Фото галерија

In vitro конзервација - галерија

ДНК изолација
ДНК изолација
ДНК изолација
ДНК изолација
ДНК изолација
Припрема PCR mix-a
PCR
Експлантати крушке у in vitro култури
Експлантати крушке у in vitro култури