УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Академско особље и научно вијеће института

Научно вијеће Института је стручни орган Института у чији састав улази академско особље (истраживачи у истраживачком и научном звању, наставници, сарадници и лектори).

Чланови Научног вијећа Института су истраживачи у научном, односно истраживачком звању и наставници и сарадници, запослени са пуним радним временом на Универзитету у Бањој Луци, који су ангажовани на Институту, а који нису чланови наставно-научних/Умјетничког вијећа на осталим организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци.

Директор Института је предсједавајући Вијећа по функцији.

 

 

Marina antic

Др Марина Антић, директор Института

Научни сарадник у научној области: Пољопривредне науке, научном пољу: Остале пољопривредне науке, ужа научна област: Очување генетичких ресурса.

Доцент за ужу научну област Очување генетичких ресурса. 

marina.antic@igr.unibl.org

 

 

Др Свјетлана Лолић 

Ванредни професор за ужу научну област Микробиологија; билогија ћелије

svjetlana.lolic@pmf.unibl.org

 

Др Љиљана Амиџић

 
Доцент за ужу научну област Хумана генетика
 
ljiljana.amidzic@med.unibl.org
 
 
 
 

Др Маја Травар

 
Ванредни професор за ужу научну област Медицинска микробиологија.
 
maja.travar@med.unibl.org
 
 
 
 
 

Др Биљана Лолић

Научни сарадник за ужу научну област Заштита здравља биљака.

biljana.lolic@igr.unibl.org

 

 

 Др Драгана Шњегота

 

Доцент за ужу научну област Генетика и насљеђивање.

dragana.snjegota@pmf.unibl.org

 

 

Mirela Kajkut Zeljkovic

Др Мирела Кајкут Зељковић 

Научни сарадник у научној области: Пољопривредне науке. Доцент за ужу научну област Очување генетичких ресурса и виши асистент за ужу научну област Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране.

mirela.kajkut@igr.unibl.org

 

 

 

Jelena Nikitovic

Др Јелена Никитовић

Научни сарадник у научној области: Пољопривредне науке. Доцент за ужу научну област Очување генетичких ресурса.

jelena.nikitovic@igr.unibl.org

 

Predrag Ilic

Предраг Илић, мр

Истраживач – виши сарадник за ужу научну област Хортикултура

predrag.ilic@igr.unibl.org 

 

 

 

 

 

Петар Николић, мр

Истраживач - виши сарадник у Институту за генетичке ресурсе. 

petar.nikolic@agro.unibl.org

 

 

Мр Драгана Радуловић

Истраживач - виши сарадник у научној области пољопривредне науке. 

dragana.radulovic@unibl.org