УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Стални сарадници

Стални сарадници Института за генетичке ресурсе учествују у реализацији Програма очувања генетичких ресурса Републике Српске. 

 

 

Др Гордана Ђурић

 

редовни професор на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци за уже научне области Очување генетичких ресурса и Хортикултура (воћарство, виноградарство и винарство, повртарство, љековито и ароматично биље, украсно биље и уређење околине)

Руководилац радне за воћке и винову лозу 

 

Nikola Micic 

Др Никола Мићић

редовни професор у пензији за уже научне области Хортикултура и Биометрика

Савјетник за методологију научног истраживања

nikola@micic.be

Nikola Micic 

Др Данијела Кондић

варедни професор  на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Ратарство

Руководилац радне подгрупе за житарице и индустријске биљке

danijela.kondic@agro.unibl.org

Vida Todorovic

Др Вида Тодоровић

Редовни професор на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Хортикултура

Руководилац радне подгрупе за поврће и зачинско биље

vida.todorovic@agro.unibl.org

 

Tatjana Jovanovic

   Др Татјана Јовановић-Цветковић

Ванредни професор на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Хортикултура

Координатор за винову лозу у радној подгрупи за воћке и винову лозу

tatjana.jovanovic-cvetkovic@agro.unibl.org

 

zeljko lakic

Др Жељко Лакић

научни сарадник у Пољопривредном институту Републике Српске и доцент на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Ратарство

Руководилац радне подгрупе за крмне и љековите биљке

lakic.kiko@gmail.com

 

Jelena Davidovic

Јелена Давидовић Гидас, мр

Виши асистент на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Хортикултура
Стручни сарадник за хортикултурно планирање и уређење заштићеног подручја 

051/330-933

jelena.davidovic-gidas@agro.unibl.org

 

nada zavisic

Др Нада Завишић

научни сарадник у Пољопривредном институту Републике Српске

Сарадник у радној групи за воћке и винову лозу

nada.z@blic.net

 

Borut Bosanic

   Др Борут Босанчић

Доцент на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Биометрика

Сарадник за биометрику

borut.bosancic@agro.unibl.org

 

Dragan Mandic

Др Драган Мандић

Научни савјетник Пољопривредног института Републике Српске

Замјеник руководиоца радне подгрупе за житарице и индустријске биљке

dmandic.pirs@gmail.com

 

Dimitrije Makrovic

Др Димитрије Марковић

Доцент на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци за уже научне области Заштита здравља биљака и агроекологија и Хортикултура

Руководилац радне групе Генетички ресурси микрорганизама и бескичмењака 

dimitrije.markovic@agro.unibl.org

Dragan Mandic

Др Драгојла Голуб

Ванредни професор на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Екологија, заштита биодиверзитета,

Замјеник руководиоца радне групе за акватичне генетичке ресурсе 

dragojla.golub@pmf.unibl.org