УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

План управљања Спомеником парковске архитектуре „Универзитетски град“ за период 2020 - 2030. година

План управљања Спомеником парковске архитектуре “Универзитетски град” за период 2020-2030. године.пдф