УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ

UNIVERSITY OF BANJA LUKA,
GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Архива

 

У Институту су радили и :

 

Босанчић Борут

стручни сарадник на Институту 22.02.2010 29.02.2012.
Клинцов Жељко стручни сарадник на Институту 27.09.2010.  30.06.2013.
Давидовић Маја стручни сарадник на Институту 02.11.2010. 02.07.2011.
Ђукић (Колешка) Ивана  стручни сарадник на Институту  23.12.2010.  01.03.2012.
Антуновић Предраг техничар лаборант 01.01.2011. 31.03.2011.
Бркић Јелена стручни сарадник на Институту 01.03.2011. 01.03.2012.
Давидовић Јелена стручни сарадник на Институту 01.01.2012. 01.03.2012.
Иветић Бојана стручни сарадник  01.01.2012. 01.03.2012.
Иветић - Бирач Јелена спремачица 01.02.2013.  01.01.2014.
Драгић Игор  референт за књиговодствене послове 01.01.2014. 13.08.2014.
Петровић Мирјана  техничар лаборант 01.01.2014. 09.06.2014.
Родић Марина  техничар лаборант 01.08.2014. 30.09.2015.
Сјеничић Јовица  сарадник у центру 13.10.2014. 30.04.2015.
Ђурић Саша баштован 01.05.2015. 31.07.2015.
Гашић Радослав  лаборант 16.03.2015. 16.06.2015.
Ћулум Јелена лаборант 01.10.2015. 30.06.2016.
Радусин Сопић Биљана  сарадник у центру 01.10.2015.  31.10.2016.  
Гламочић Биљана референт за админи.техничке и књигов.послове 01.11.2015. 31.07.2017.
Кујунџић Нина сарадник у центру 01.02.2016.  31.05.2018.
Грга Душко  баштован 01.01.2016. 07.04.2016.
Кардум Никола баштован 08.04.2016. 04.11.2016.
Ћурлић Биљана баштован 05.07.2017. 10.08.2018.
Мићић Богдана  сарадник на пројекту 01.07.2018. 31.12.2018.